ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox