แข่งขันกีฬาในเครือสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox