แข่งขันกีฬาในเครือสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox