แข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 8
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox