บรรยายพิเศษเพื่อแนะแนวนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox