แข่งขันกอล์ฟการกุศลรวมน้ำใจชาว ABAC 2006
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox