อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Wisconsin-Whitewater
ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox