คณาจารย์จาก Universitas Ciputra ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox