อธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน
L'Oreal Bradstorm Competition 2013 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox