ผู้บริหารจาก Chartered Colleges and Universities of the
Philippines (AACCUP) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox