นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเพียงคนเดียวและคนแรกจากการคัดสรรขององค์กร
AIESEC ในประเทศไทย เข้าพบอธิการบดีเพื่อรับโอวาท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox