ดร. วิกโก้ โซการ์ด และคณะนักศึกษาจาก Ansgar University ประเทศนอร์เวย์
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox