สัมมนาวิชาการในหัวข้อการวางแผนเงินออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox