สัมมนาวิชาการในเรื่อง Basic IQA Training for
New Academic Auditors : OHEC Curriculum II
ให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox