สัมมนาวิชาการในเรื่อง Basic IQA Training for New Academic
Auditors : OHEC Curriculum II ให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox