ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
และคณะ ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox