อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลในการแข่งขันแผนการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox