บรรยายพิเศษเรื่อง Marketing Strategies
for Sport-Fashion Watch in Thailand
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox