งาน Freshy Day & Night 2011 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox