งานเสวนา คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox