พิธีเปิด Cafe Sain Martin มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox