บรรยายพิเศษเรื่อง Baldrige Award Education Criteria
for Performance Excellence
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox