นิทรรศการฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox