งาน Japanese Day มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox