บรรยายพิเศษเรื่อง Efficiency of CRM, Frequent Flier and Loyalty Programs : How to Improve Them Today
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox