บรรยายพิเศษ โดยคุณณพงศ์ ปานทอง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยการตลาด บริษัทนกแอร์จำกัด
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox