ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าร่วมอวยพรวันเกิดภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox