นักศึกษาชมรม Pure องค์การนักศึกษา ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการ Light for Life
พิธีตักบาตรวันเข้าพรรษา ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศีกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox