อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดเรื่อง MARC Format
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox