นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศีกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox