บรรยายพิเศษ Branding Insight II สาขาวิชาการโฆษณา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox