ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา Teaching Chinese as a Foreign Language
AU-Beijing Language and Culture University, China
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox