แถลงข่าวการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล AU Families & Friends Bowling 2006
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox