ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox