บรรยายพิเศษเรื่อง Business Environment and International Marketing Strategies in Thailand
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox