สัมมนาเรื่อง จริยธรรมสว.กับการพัฒนาการเมืองไทย
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพลล์

jAlbum web gallery software and PhotoBox