เสวนาทางวิชาการเรื่อง วิจัยความแตกต่างในการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้านศีลธรรมของคน 3 วัย :
กรณีศึกษาผู้ที่มีสถานภาพย่า/ยาย แม่และลูกในกรุงเทพมหานคร
สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox