สัมมนาโครงการตะวันออกกลางศึกษา
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับศูนย์เอเชีย-แอฟริกันศึกษา

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox