แข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club ครั้งที่ 1/2548
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox