พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมผู้บริหาร
สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาล BNH
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox