เต้นแอโรบิคเฉลิมพระเกียรติ รวมพลคนเหลือง-ฟ้าเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 12 สิงหามหาราชินี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox