พิธีเปิดร้านU Mate บริเวณพลาซ่า และบรรยายพิเศษเรื่อง การแข่งขันและแนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox