งานสังสรรค์ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รุ่น 1-5 และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox