อธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Ming Chuan ประเทศไต้หวัน และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox